wsh logo

Studia jednolite magisterskie

Stanowią formę kształcenia, w której podstawę rekrutacji obejmuje świadectwo dojrzałości. Studia umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w danym zawodzie.  Nie są podzielone na stopnie, trwają 10 semestrów (5 lat). Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Studia jednolite magisterskie są realizowane jako:

 1. STUDIA STACJONARNE – studia, na których zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku; dawniej zwane studiami dziennymi.
 2. STUDIA NIESTACJONARNE – studia, na których zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę.

Studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu prowadzone są na kierunku:

Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne i jego realizacja zapewnia kwalifikacje zawodowe.

Obecnie w polskim szkolnictwie wyższym funkcjonują następujące kierunki studiów prowadzone wyłącznie jako jednolite studia magisterskie:

 • Analityka medyczna,
 • Farmacja,
 • Fizjoterapia,
 • Kierunek lekarski,
 • Kierunek lekarsko-dentystyczny,
 • Pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna i specjalna,
 • Prawo,
 • Prawo kanoniczne,
 • Weterynaria.

Od 1.10.2019 r.  w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie studiów; rozdział 3, § 8, pkt 9, studia dające uprawnienia do podjęcia pracy nauczyciela w przedszkolach i klasach I – III szkól podstawowych mogą być prowadzone wyłącznie jako jednolite studia magisterskie!

Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich  można podjąć studia III stopnia (doktoranckie)  lub studia podyplomowe zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

Specjalista ds. rekrutacji

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

dyżury od wtorek – do soboty
w godz. 8.00-16.00
tel. 603 441 717
e-mail: rekrutacja@ahns.pl
THEMES
Microsoft Teams: katarzyna.dusinska@wsh.pl
ZAPRASZAMY!

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content