wsh logo
studia wsh

Studia jednolite magisterskie

czas trwania

Czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

KONCEPCJA STUDIÓW

Studia prawnicze zapewniają nie tylko znakomitą orientację teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i funkcjonowania prawa. Studenci zapoznają się z poszczególnymi dyscyplinami prawa oraz teorią i filozofią prawa i doktryn polityczno-prawnych. Zdobywają umiejętności rozumienia tekstów prawnych oraz posługiwania się regułami logicznego rozumowania i interpretowania przepisów. Potrafią korzystać z wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Zdobywają praktyczne umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz porozumiewania się w procesie podejmowania decyzji prawnych, a także występowania w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, w których obowiązujące prawo wskazuje mediację jako zalecany sposób rozstrzygania sporów prawnych. Studenci w toku studiów doskonalą umiejętności językowe i retoryczne oraz uczestniczą w warsztatach argumentacji prawniczej i symulacyjnych rozprawach sądowych.

Plan studiów obejmuje przedmioty mi.in.:

 • Podstawy prawoznawstwa
 • Prawo finansowe oraz prawo handlowe i cywilne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo międzynarodowe
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Mikroekonomia oraz makroekonomia
 • Finanse publiczne
 • Marketing oraz badania marketingowe
 • Międzynarodowe stosunki
 • Teorię organizacji i zarządzania
 • Metody i techniki zarządzania
 • Rachunkowość finansową i podatkową oraz zarządczą
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie jakością, ryzykiem, innowacjami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie projektami (w tym unijnymi)
 • Organizacja systemów logistycznych

CO SIĘ DZIEJE NA KIERUNKU...

Akademicka Pracownia Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem

Akademicka poradnia prawa WSH

Akademicka Pracownia Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem

Akademicka Pracownia Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem to profesjonalna pracownia realizująca zajęcia i warsztaty z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania nowoczesną organizacją, zarządzania projektami i funduszami strukturalnymi, prowadzenia branżowych symulacji biznesowych z zakresu planowania działalności przedsiębiorstw i zarządzania jakością poprzez wykorzystanie gier szkoleniowych np. ProfitQuest.

LEADER ACADEMY

Koło prawa podatkowego WSH

LEADER ACADEMY

LEADER ACADEMY daje najzdolniejszym studentom możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń, jest formą stypendium dla wybitnych. W ciągu kilku lat uczestnictwa w programie dzięki konsekwentnej realizacji programu Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu wykształciła młodych naukowców, którzy odnotowali na swoim koncie wiele spektakularnych sukcesów, m.in. stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, główne nagrody w konkursie Primus Inter Pares, Studencki Nobel i wiele innych.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content