wsh logo

Studia licencjackie

Realizowany w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu program studiów licencjackich to fachowa koncepcja opracowana przez wybitnych przedstawicieli świata nauki, oparta na autorskich programach kształcenia odpowiadających potrzebom rynku pracy. Tryb i forma zajęć jest ściśle dostosowana do standardów wyznaczonych przez Ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego.

Studia licencjackie w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu trwają 3 lata czyli 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci otrzymują dyplom dokumentujący uzyskanie wykształcenia wyższego, pozwalający na kontynuację nauki na Studiach Uzupełniających Magisterskich.

Propozycja podjęcia studiów licencjackich w AHNS kierowana jest do absolwentów wszelkich typów szkół średnich, szkół pomaturalnych, a także do pracowników firm i instytucji pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie wyższego wykształcenia.

Studia licencjackie ( I stopnia) :

Studia obejmują wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria komputerowe, warsztaty menedżerskie, gry decyzyjne i symulacyjne, lektoraty języków obcych oraz seminaria podzielone w toku studiów na trzy części:

I grupa – przedmioty podstawowe i kształcenia ogólnego,
II grupa – przedmioty kierunkowe,
III grupa – przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe,

Studia prowadzone są w trybach:

  • stacjonarnym          (zajęcia od poniedziałku do piątku),
  • niestacjonarnym    (zajęcia w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych),

Ponadto Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu umożliwia studentom w trakcie studiów naukę 6 języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego.

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych  w Radomiu umożliwia zdobycie certyfikatów językowych i informatycznych honorowanych przez pracodawców na całym świecie.

  • ETS – AHNS jest jedynym w Radomiu Ośrodkiem Certyfikacyjnym przeprowadzającym egzaminy TOEIC i TOEFL.
  • Europejski certyfikat umiejętności komputerowych – CAD
  • Certyfikowany projektant sieci strukturalnych 3M
  • Certyfikowany instalator sieci strukturalnych 3M
  • Certyfikat umiejętności w zakresie oprogramowania Inventor

W trakcie studiów studenci realizują również praktyki zawodowe w wymiarze zgodnym ze standardami kształcenia na danym kierunku studiów.

Specjalista ds. rekrutacji

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: rekrutacja@ahns.pl, kdusinska@ahns.pl
THEMES
Microsoft Teams: katarzyna.dusinska@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content