wsh logo

ADMINISTRACJA W OCHRONIE ZDROWIA

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Celem kształcenia na specjalności Administracja w ochronie zdrowia jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry do pracy w służbie zdrowia. Specjalność łączy aspekty prawne oraz administracyjne z ochrona zdrowia oraz prawa medycznego. W trakcie studiów w ramach specjalności Administracja w ochronie zdrowia studenci zdobędą gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie jak wdrażać nowe systemy w zakresie ochrony zdrowia, gromadzenia danych czy zarządzania kadrami, jak analizować koszty usług medycznych oraz rozwiązywać problemy z zakresu ochrony zdrowia. Wiedza prawna pozwoli na sprawne poruszanie się w nowelizacjach ustaw, między innymi o działalności leczniczej czy o ochronie zdrowia. Student, zdobędzie umiejętności w zakresie finansów oraz identyfikowania środków finansowych. Obce nie będą Ci także zasady współpracy z inwestorami strategicznymi czy bankami.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: 

  • prawnych oraz administracyjnych aspektów związanych z ochroną zdrowia oraz w nowelizacjach ustaw, między innymi o działalności leczniczej czy o ochronie zdrowia,
  • systemów w zakresie ochrony zdrowia, organizacji i funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, 
  • zasad finansowania świadczeń zdrowotnych,
  • orientacji w prawnych aspektach funkcjonowania ochrony zdrowia,
  • narzędzi wdrożenia zmian w jednostkach oraz z problematyką zarządzania personelem w opiece zdrowotnej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności będą mogli podjąć pracę w szeroko pojętej ochronie zdrowia publicznego. Mogą to być przychodnie, administracja państwowa, szpitale czyli ośrodki lecznicze. Będziesz mógł podjąć pracę także w niepublicznych sektorach usług oraz w przemyśle farmaceutycznym.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content