wsh logo

ADMNINISTRACJA W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

Koncepcja studiów w ramach specjalności

W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę o systemie wymiaru sprawiedliwości oraz statusie prawnym urzędnika sądowego, prokuratury i notariatu. Studia na tej specjalności pozwalają zdobyć lub poszerzyć wiedzę dotyczącą funkcjonowania sądów powszechnych, administracyjnych, prokuratury i notariatu. Tematyka specjalności jest adresowana do osób pracujących lub planujących podjąć zatrudnienie w tzw. sferze obsługi administracyjnej organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratur i notariatu. Studia dostarczają słuchaczom niezbędny zasób wiedzy z podstawowych gałęzi prawa oraz z zakresu zarządzania i organizacji pracy, przydatną zawodowo.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Konstytucyjne podstawy organów wymiaru
  • Międzynarodowe organy wymiaru sprawiedliwości 
  • Organy ochrony prawnej
  • Etyka w wymiarze sprawiedliwości
  • Organizacja kancelarii prawniczej
  • Struktura organizacyjna oraz zadania organów wymiaru sprawiedliwości i jednostek pomocniczych

Perspektywy zawodowe

Absolwent tej specjalności zdobywa kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia w wymiarze sprawiedliwości (sądownictwo, adwokatura, prokuratura, notariat), a także w organach administracji rządowej i samorządowej, w strukturach gospodarki narodowej, w instytucjach społecznych i socjalnych, w organach administracji skarbowej oraz w innych agendach państwowych i instytucjach Unii Europejskiej. Absolwenci nabywają umiejętności wymagane do zajmowania stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych w organach sądowych i pomocniczych. Są to umiejętności obejmujące: prace kancelaryjno-biurowe w sądzie i prokuraturze, umiejętności pracy zespołowej, zarządzania i organizacji pracy własnej i członków zespołu w przypadku stanowisk kierowniczych.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content