wsh logo

E-ADMINISTRACJA

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Celem studiów jest przygotowanie studentów do zarządzania wiedzą z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w jednostkach administracji publicznej oraz do prowadzenia projektów informatycznych w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego. Celem studiów jest także wyposażenie studentów w umiejętności poznawania nowoczesnych technologii, dzięki temu będą w stanie podnieść jakość świadczonych usług publicznych.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • podstaw prawnych administracji elektronicznej, jej systemów,
  • nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji,
  • elektronicznego obiegu dokumentów w administracji publicznej,
  • podstawowych programach oraz zasad bezpieczeństwa w sieci,
  • zastosowania systemów IT w administracji.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności będzie wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym umiejętności cenione na współczesnym rynku pracy. Wyróżniać go będzie znajomość prawa z zakresu administracji oraz praktyczna wiedza i umiejętności dotyczące sporządzania i obiegu dokumentów elektronicznych, procedury pracy w sieci, podpisu elektronicznego oraz obsługi urządzeń i programów elektronicznych. Absolwent e-administracji zostanie przygotowany do pracy urzędniczej w administracji publicznej i gospodarczej oraz wszelkich instytucjach współpracujących z administracją publiczną, np. prowadzących licytacje elektroniczną, wymianę dokumentów, składających oferty lub zapytania.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content