wsh logo

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Zapewnienie bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego stanowi jedną z najważniejszych sfer aktywności państwa. Odnosi się ono do bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i globalnym. Na bezpieczeństwo publiczne ma wpływ działalność instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy. Instytucje zajmujące się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym podejmują działania mające na celu ochronę przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, a także tymi, które mogą zakłócić normalne funkcjonowanie obywateli. Bezpieczeństwo i porządek publiczny mają także wpływ na sprawne funkcjonowanie państwa. Występujące zagrożenia mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny. Specjalność bezpieczeństwo i porządek publiczny ma na celu przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą w stanie sprostać zagrożeniom w tym zakresie.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • uzyskania wiedzy niezbędnej do pracy w służbach państwowych i samorządowych powołanych do zapewnienia ładu prawnego i porządku publicznego,
  • przygotowania zarówno pod kątem znajomości prawa, jak i samodzielnego oceniania i eliminowania zagrożeń,
  • bezpieczeństwa społecznego, prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki, socjologii, psychologii przestępczości,
  • zwalczania i zapobiegania przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej oraz terroryzmu,
  • regulacji dotyczących bezpieczeństwa informacji i danych osobowych,
  • bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, zwłaszcza w czasach zagrożenia terroryzmem.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tego kierunku uzyskują kwalifikacje do pracy w służbach porządku publicznego, takich jak: Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, Straż Więzienna oraz w Służbach Celnych, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei oraz w sektorze publicznym i prywatnym na stanowiskach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji.
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content