wsh logo

BEZPIECZEŃSTWO PORTÓW LOTNICZYCH – OPERATOR KONTROLI BEZPIECZEŃSTWO

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Studia licencjackie w tej specjalności przygotowują absolwentów do pracy w portach lotniczych. Dają studentom kompleksową i usystematyzowaną wiedzę niezbędną do realizacji zadań związanych z systemem zarządzenia bezpieczeństwem w portach lotniczych oraz z kwestiami wprowadzania zarządzania bezpieczeństwem w różnorodnych podmiotach gospodarczych. Studia łączą w sobie zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne. Poza przekazaniem niezbędnej wiedzy teoretycznej (zdobytej w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów) część zajęć prowadzona jest na specjalistycznych stanowiskach operatorskich, które pozwalają pogłębić i ugruntować zdobytą wiedzę.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • podstaw prawnych funkcjonowania lotnictwa cywilnego,
  • organizacji lotnictwa cywilnego,
  • organizacji systemu ratownictwa lotniczego,
  • infrastruktury portu lotniczego,
  • klasyfikacji zagrożeń i systemu reagowania na poszczególne rodzaje zagrożeń,
  • organizacji systemu ochrony przed zagrożeniami,
  • terroryzmu lotniczego,
  • ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na specjalności Bezpieczeństwo portów lotniczych – Operator Kontroli Bezpieczeństwa umożliwiają zdobycie profesjonalnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w służbie ochrony portów lotniczych, w Straży Granicznej,  spedycji,  czy biurach podróży. Ponadto w przedsiębiorstwach, które w obszarze swojej działalności zamierzają wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem oraz w firmach zamierzających podjąć współpracę gospodarczą z przedsiębiorstwami funkcjonującymi w obszarze lotnictwa cywilnego. Absolwenci mają możliwość uzyskania uprawnień Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej (SUFO) z wpisem na listę KPO oraz certyfikatu Operatora Kontroli Bezpieczeństwa wydawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content