wsh logo

INTELIGENTNE MIASTO – SMART CITY

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Celem studiów w specjalności Inteligentne miasto – Smart City na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne jest zdobycie wiedzy w obszarze współczesnych kierunków rozwoju inteligentnych miast ze szczególnym uwzględnieniem roli potencjału technologicznego i jego implementacji w organizacji i zarządzaniu inteligentnym miastem. Absolwent tej specjalności zdobędzie umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu inteligentnym miastem, podstaw prawnych i aspektów eksploatacyjnych ich stosowania, organizacji sprawnego systemu komunikacji w inteligentnych miastach,

Ukończenie studiów w tej specjalności umożliwi poznanie tajników funkcjonowania dużych aglomeracji miejskich w ujęciu organizacyjnym i technologicznym w wielu obszarach zmierzających do podnoszenia bezpieczeństwa i wielowymiarowej jakości życia w mieście.

Ukończenie specjalności pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Uwarunkowań rozwoju miast i ich koncepcji,
  • Kluczowych obszarów rozwoju miast inteligentnych,
  • Nowoczesnych środków transportu,
  • Smart rozwiązań w komunikacji i integracji transportu w przestrzeni miejskiej,
  • Koncepcji Smart City w ujęciu uwarunkowań krajowych i Unii Europejskiej,
  • Podstaw prawnych i aspektów eksploatacyjnych użytkowania dronów,
  • Zarządzania inteligentnym miastem
  • Pomiaru poziomu inteligencji miast

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności Inteligentne miasto – Smart City będą przygotowani do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym, między innymi w firmach wdrażających rozwiązania w ramach projektów Smart City. Będą mieli wiedzę potrzebną do bezpiecznego projektowania architektury systemowej dotyczącej m.in.: zarządzania transportem, gospodarowaniem energią i mediami czy bezpieczeństwem publicznym. Odnajdą się na rynku nowych technologii, szczególnie w tych obszarach, które skupiają się na tworzeniu oprogramowania zarządzającego systemami miejskimi i państwowymi. Zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystywać w projektowaniu złożonych systemów zarządzania miastem i prognozowania zagrożeń w aglomeracjach miejskich.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content