wsh logo

PREWENCJA SZPIEGOSTWA GOSPODARCZEGO

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

W ramach specjalności, Prewencja szpiegostwa gospodarczego, realizowanej na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, studia I stopnia, absolwenci zostają przygotowani do pracy w służbach kontroli skarbowej, firmach dysponujących dużymi bazami danych klientów oraz instytucjach gromadzących informacje niejawne. Specjalność dedykowana jest osobom, które chcą podjąć służbę w wydziałach Policji do walki z Cyberprzestępczością, wydziałach Policji do walki z przestępczością gospodarczą, wydziałach Policji do spraw walki z korupcją, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym itp. Studia na specjalności, poprzez realizację treści programowy związanych z metodami oszustw gospodarczych, sposobami i formami wyłudzania danych z zakresu funkcjonowania firm i przedsiębiorstw pozwolą przygotować się do pracy działach dysponujących „tajemnicą handlową”. Zajęcia w ramach przedmiotów są realizowane w oparciu o najnowocześniejsze programy i technologie informatyczne. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w bankach, korporacjach, grupach producenckich, firmach i spółkach handlowych.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Technik pozyskiwania danych z firm w sposób nieuprawniony,
  • Zabezpieczeń dotyczących gromadzonych dokumentów poufnych,
  • Funkcjonowania systemów cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach,
  • Funkcjonowania systemów przeciwdziałania cyberprzestępczości gospodarczej,
  • Rozpoznawania nadużyć w zakresie fałszowania danych finansowych firm,
  • Diagnozowania realnych bądź prognozowanych nadużyć związanych z obrotem fałszywymi informacjami,
  • Rozpoznawania manipulacji księgowych,
  • Rozpoznawania przypadków nadużyć przy realizacji przetargów,
  • Podstaw prawa karnego,
  • Podstaw prawa skarbowego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w firmach dysponującymi dużymi bazami danych. Są przygotowani do pracy w Policji w Wydziale do spraw Przestępczości Gospodarczej, w Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Osoby kończące studnia na tej specjalności będą mogły szukać pracy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność związaną z finansami, obsługą rachunkową innych podmiotów gospodarczych, organizacjach zajmujących się budowaniem bezpieczeństwa publicznego w wymiarze ekonomicznym.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content