wsh logo

SŁUŻBY WYWIADOWCZE I KONTRWYWIADOWCZE

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

W ramach specjalności Służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze, realizowanej na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, studia I stopnia, przygotowujemy absolwentów do pracy w Instytucjach Bezpieczeństwa Państwa. W sposób szczególny specjalność dedykowana jest osobom, które chcą w przyszłości zawodową związać ze służbami specjalnymi.  W trakcie studiów studenci zapoznają się z organizacją i pracą operacyjną służb mundurowych, wojska, policji, oraz instytucji zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym państwa. Program studiów realizowany w ramach specjalności pozwoli studentom na zdobyć szeroką i gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie funkcjonowania służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych w systemie obronności państwa. W trakcie studiów studenci realizują zajęcia z zakresu organizacji i funkcjonowania służb specjalnych w walce z przestępczością zorganizowaną i zagrożeniami mogącymi wpływać na destabilizację systemu bezpieczeństwa państwa. Kadrę dydaktyczną tworzy zespół specjalistów, w tym byłych i aktualnie czynnych funkcjonariuszy służb specjalnych i Policji.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Historia wywiadu.
  • Teorii pracy wywiadowczej.
  • Roli, miejsce i zadania wywiadu (służb specjalnych) w polskim systemie bezpieczeństwa.
  • Podstaw prawnych działań wywiadu.
  • Zarządzania działaniami wywiadu.
  • Etyki pracy wywiadu.
  • Psychologii i socjologii pracy wywiadowczej.
  • Ekonomiki pracy wywiadu.
  • Form pracy wywiadu
  • Kierunków rozwoju współczesnego wywiadu (Wywiad Wieloźródłowy oraz Analiza Wieloźródłowa).

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kończący studia na specjalności Służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze, będą mogli podjąć pracę w Instytucjach Bezpieczeństwa Państwa. Po studiach osoby, które są zainteresowane podjęciem służby w wojsku, policji, oraz innych służbach działających w systemie bezpieczeństwa państwa, będą mogli strać się o przyjęcie w ich szeregi. Specjalność pozwoli zdobyć przygotowanie do wstąpienia w szeregi służb specjalnych.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content