wsh logo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

studia wsh

Studia licencjackie

czas trwania

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

KONCEPCJA STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów, ryzyka finansowego, rachunkowości finansowej oraz funkcjonowania instytucji finansowych: banków, towarzystw ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, a także instytucji finansów publicznych. Studenci zdobywają praktyczne umiejętności stosowania instrumentów finansowych i zasad rachunkowości. Poznają przyczyny i skutki przepływu pieniądza między różnymi uczestnikami rynku (gospodarstwa domowe, firmy, instytucje finansowe), z uwzględnieniem alokacji kapitału, ryzyka i wartości pieniądza w czasie. Ponadto poznają zagadnienia dotyczące sprawozdawczości finansowej jako podstawy informacyjnej dla podejmowania decyzji ekonomicznych. Potrafią dokonać wyboru najkorzystniejszej metody finansowania inwestycji, zarządzać kapitałem przedsiębiorstwa, ocenić zdolność kredytową, podejmować optymalne decyzje dotyczące wyboru produktu ubezpieczeniowego, form lokat kapitału.

Ukończenie kierunku zapewnia wiedzę z zakresu m.in:

 • rynków i instrumentów finansowych,
 • zarządzania kapitałem,
 • oceny i pomiaru ryzyka finansowego,
 • prawa w gospodarce,
 • podstaw finansów,
 • finansów publicznych,
 • rachunkowości finansowej,
 • analizy finansowej,
 • doradztwa i pośrednictwa finansowego,
 • controllingu finansowego,
 • prawa celnego i dewizowego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość mogą być zatrudnieni m.in. jako specjaliści w działach zarządzania ryzykiem w organizacjach, w działach analiz ekonomicznych, finansowych, controllingu finansowego. Mogą również podjąć pracę w bankach i towarzystwach funduszy inwestycyjnych, jako specjaliści w korporacjach międzynarodowych, działach handlu zagranicznego, działach finansowych, działach inwestycji. Są przygotowani do podjęcia pracy w roli samodzielnych pracowników sektora finansowego, przedsiębiorców, menedżerów i konsultantów, a także w instytucjach ubezpieczeń społecznych, funduszach emerytalnych, innych podmiotach gospodarczych (przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach publicznych, firmach doradczych, instytucjach rynku kapitałowego oraz inwestycyjnego). Absolwenci mogą również podjąć studia drugiego stopnia na pokrewnych kierunkach.

CO SIĘ DZIEJE NA KIERUNKU...

Akademicka Pracownia Finansów i Rachunkowości

Akademicka Pracownia Consultingu, Rozwoju Osobowości i Coachingu

Akademicka Pracownia Finansów i Rachunkowości

Akademicka Pracownia Finansów i Rachunkowości to profesjonalna pracownia przygotowująca studentów do pracy w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Warsztaty realizowane w Pracowni uwzględniają zastosowanie technik symulacyjnych i specjalistycznych programów komputerowych (oprogramowanie Insert) obsługiwanych przez nowoczesne stanowiska komputerowe.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content