wsh logo

BANKOWOŚĆ

Koncepcja studiów w ramach specjalności

W ramach specjalności Bankowość, student będzie mieć możliwość zdobycia wiedzy z zakresu funkcjonowania banku, w tym w szczególności produktów i usług bankowych oraz obsługi klienta. W ramach specjalności, będzie mógł zdobyć wiedzę na temat innowacyjnych form płatności oraz multichannelingu, czyli udostępniania produktów i usług bankowych w wielu kanałach, i w tym w szczególności kanałach elektronicznych (bankowość internetowa i mobilna), jak również wiedzy o dotyczącej nasilającej się konkurencji w sektorze bankowym. Absolwent specjalności Bankowość pozyska wiedzę również w tematyce innowacyjnej technologii Blockchain.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • bankowość,
  • bankowa obsługa przedsiębiorstw i samorządów,
  • doradztwo i pośrednictwo finansowe,
  • controlling finansowy,
  • zarządzanie ryzykiem i inżynieria finansowa,
  • podstawy analizy fundamentalnej, technicznej i portfelowej,
  • nowoczesne usługi bankowe.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Celem kształcenia na specjalności Bankowość jest przygotowanie do samodzielnego i odpowiedzialnego wykonywania zawodu pracownika bankowego w bankach i instytucjach kredytowych. 

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content