wsh logo

FINANSE I BANKOWOŚĆ

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw, sektora finansów publicznych, rynków finansowych, banków oraz zakładów ubezpieczeń, rozumieją współzależności między finansami a sferą realną gospodarki. Mają wiedzę z zakresu analizy finansowej w odniesieniu do przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych, w tym banków. Potrafią ocenić zdolność kredytową, wyliczyć efektywność poszczególnych instrumentów finansowych oraz dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego instrumentu. Umieją przedstawić skutki finansowe i społeczne podejmowanych decyzji i przedsięwzięć wraz z ich merytorycznym uzasadnieniem.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • prawo w gospodarce,
 • podstawy finansów,
 • finanse publiczne,
 • rachunkowość finansowa,
 • analiza finansowa,
 • finanse przedsiębiorstwa,
 • rynki i instrumenty finansowe,
 • bankowość,
 • bankowa obsługa przedsiębiorstw i samorządów,
 • doradztwo i pośrednictwo finansowe,
 • controlling finansowy,
 • zarządzanie ryzykiem i inżynieria finansowa,
 • podstawy analizy fundamentalnej, technicznej i portfelowej,
 • nowoczesne usługi bankowe.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności Finanse i bankowość są przygotowani do podjęcia pracy w roli samodzielnych pracowników sektora finansowego, przedsiębiorców, menedżerów i konsultantów. Mogą wykonywać pracę kontrolera finansowego, doradcy finansowego, sprzedawcy produktów bankowych i doradcy bankowego, menedżera produktu finansowego, analityka finansowego, urzędnika skarbowego. Kolejnym obszarem możliwej aktywności zawodowej absolwentów jest sektor finansów publicznych, czyli piony finansowe samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, służby finansowe administracji zespolonej i niezespolonej.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content