wsh logo

KADRY I PŁACE

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Celem tej specjalności jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa pracy, zasad i modeli zatrudnienia, systemów wynagradzania, zasad odprowadzania składek na podatek dochodowy i ubezpieczenia społeczne, zasad przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej,  motywowania, planowania i rozwoju zasobów ludzkich.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • Zawierania stosunku pracy – zarówno jako pracownik jak i w imieniu pracodawcy,
 • Kreowania  optymalnych form i warunków zatrudniania pracowników,
 • naliczania wynagrodzenia,
 • przeprowadzania rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,
 • przygotowywania harmonogramu czasu pracy zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa,
 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • form nawiązywania stosunków pracy,
 • prawa pracy,
 • naliczania i wypłacania wynagrodzeń,
 • czasu pracy i jego ewidencji,
 • obsługa programu płatnik,
 • obsługa programu Gratyfikant GT,
 • rozliczania umów cywilno-prawnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent specjalności Kadry i płace może zostać zatrudniony w wielu sektorach. Na przykład w sektorze z branży budowlanej, produkcyjnej, transportowej, spożywczej, gastronomicznej, motoryzacyjnej oraz w wielu innych. Wszędzie tam, gdzie zespół firmy liczy więcej niż 10 osób zdecydowanie potrzebne jest stanowisko specjalisty ds. kadr i płac. Może również podjąć pracę bankach oraz instytucjach państwowych.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content