wsh logo

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Celem tej specjalności jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego prawa podatkowego. W trakcie studiów student poznaje zasady rachunkowości finansowej i zarządczej oraz rachunkowości podatkowej i zarządzania podatkami. Jest przygotowany do prowadzenia kompleksowej obsługi finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych, z wykorzystaniem informatycznych programów użytkowych. Zdobywa umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi wymogami oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości. Potrafi efektywnie zarządzać finansami przedsiębiorstwa, analizować bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową oraz kształtować prawidłową strukturę kapitałów firmy. Poznaje zasady controllingu oraz kwestie związane z egzekucją należności.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • podstaw rachunkowości,
  • rachunkowości finansowej,
  • rachunkowości zarządczej,
  • systemów komputerowych w ekonomii,
  • analizy ekonomicznej,
  • sprawozdania finansowych grup kapitałowych,
  • finansów przedsiębiorstwa,
  • zarządzania ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa,
  • prawa finansowe,
  • controllingu przedsiębiorstwa.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent specjalności Rachunkowość i podatki może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach państwowych i samorządowych na stanowiskach analityka finansowego, księgowego, bilansisty, doradcy ds. rachunkowości i polityki podatkowo-finansowej, specjalisty ds. podatków i rachunkowości, audytora wewnętrznego itp. Może również pracować w sektorze finansów publicznych (Ministerstwo Finansów, Centrum Przetwarzania Danych MF, Urzędy Skarbowe), w spółkach konsultingowych zajmujących się doradztwem podatkowym i inwestycyjnym. Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (biuro rachunkowe).

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content