wsh logo

ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

Koncepcja studiów w ramach specjalności

 

Celem specjalności jest uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie rozliczeń transakcji międzynarodowych, form płatności w obrocie międzynarodowym oraz innych finansowych aspektów związanych z działalnością firm na rynku międzynarodowym i z inwestycjami międzynarodowymi przedsiębiorstw. Ukończenie specjalności zapewni także specjalistyczną wiedzę dotyczącą instrumentów rozliczeniowych, jak również mechanizmów rozliczeń w obrocie międzynarodowym. Pozwoli na rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie międzynarodowych standardów księgowości i zasad tzw. pełnej księgowości, dochodzenia zaległości i zagadnień podatkowych w obrocie międzynarodowym.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • prawa celnego i dewizowego,
  • rachunkowości międzynarodowej,
  • rachunkowości i analizy finansowej w korporacjach międzynarodowych,
  • rachunkowości zarządczej w ujęciu międzynarodowym,
  • egzekucji międzynarodowej.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności Rozliczenia międzynarodowe są profesjonalnie przygotowani do kompleksowej realizacji zadań merytorycznych i organizacyjnych w zakresie rozliczeń międzynarodowych. Mogą być zatrudnieni m.in. jako specjaliści w korporacjach międzynarodowych, działach handlu zagranicznego, działach finansowych, działach inwestycji, działach współpracy z zagranicą, izbach handlowych i gospodarczych.

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content