wsh logo

UBEZPIECZENIA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność Ubezpieczenia pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy o ubezpieczeniach jako finansowym instrumencie zarządzania ryzykiem we współcześnie zmieniającym się świecie. W ramach kształcenia na powyższej specjalności studenci zapoznają się z rynkiem ubezpieczeniowym, jego instytucjami oraz produktami, zarówno aspekcie ekonomicznym, jak i prawnym. Treści kształcenia obejmują funkcjonowanie instytucji kredytowych (banków i parabanków), ubezpieczeniowych (towarzystwa ubezpieczeniowe, agenci i brokerzy) i innych (np. pożyczkowych, leasingowych, faktoringowych). Ponadto, w ramach specjalności przekazywana jest wiedza dotycząca występowania ofert różnych produktów oraz usług finansowych, oceny korzyści i usług finansowych z punktu widzenia klienta i świadczeniodawcy. Działalność kredytowa, depozytowa, ubezpieczeniowa oraz dobór usług finansowych do potrzeb grup klientowskich to dodatkowe obszary kształcenia w ramach specjalności.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • rodzaju ubezpieczeń ze względu na typ zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową;
  • pośrednictwa ubezpieczeniowego;
  • charakterystyki wyodrębnionych grup ubezpieczeń;
  • interpretacji, a także oceny ogólnych warunków ubezpieczeń z punktu widzenia ochrony interesów ubezpieczającego oraz zakładu ubezpieczeń;
  • ewidencji operacji księgowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad obowiązujących w zakładach ubezpieczeń i firmach brokerskich;
  • procedur likwidacji szkód z punktu widzenia zarówno zakładu ubezpieczeń, jak i poszkodowanego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Specjalność Ubezpieczenia przygotowuje studentów do pracy w firmach ubezpieczeniowych, instytucjach rynku ubezpieczeń, pośrednictwie finansowym oraz ubezpieczeniowym, jak również w instytucjach ubezpieczeń społecznych, funduszach emerytalnych, innych podmiotach gospodarczych (przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach publicznych, firmach doradczych, instytucjach rynku kapitałowego oraz inwestycyjnego). Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy na stanowisku specjalistów ds. zarządzania ryzykiem i zagadnień finansowych. Będą  również wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające na efektywne prowadzenie działalności biznesowej (m.in. agencyjnej lub brokerskiej).

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content