wsh logo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Celem studiów na specjalności Zarządzanie ryzykiem finansowym jest uzyskanie kompleksowej specjalistycznej wiedzy w tej dziedzinie. Specjalność umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności w zakresie oceny, przewidywania oraz szacowania ryzyka finansowego, a także identyfikowania poszczególnych kategorii ryzyka finansowego i monitorowania go. W szczególności specjalność ta pozwala na uzyskanie kompetencji analitycznych oraz zarządczych w obszarze ryzyka finansowego, w tym w zakresie controllingu finansowego. Umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy pozwalającej na efektywne zarządzanie ryzykiem finansowym w organizacji.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • rynków i instrumentów finansowych,
  • zarządzania wynikiem finansowym,
  • zarządzania strukturą długu,
  • zarządzania płynnością,
  • zarządzania kapitałem,
  • oceny i pomiaru ryzyka finansowego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności Zarządzanie ryzykiem finansowym są profesjonalnie przygotowani do kompleksowej realizacji zadań merytorycznych i organizacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym. Mogą być zatrudnieni m.in. jako specjaliści w działach zarządzania ryzykiem w organizacjach, w działach analiz ekonomicznych, finansowych, controllingu finansowego. Mogą również podjąć pracę w bankach i towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content