wsh logo

KRYMINALISTYKA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Wykrywanie sprawców przestępstw opiera się nie tylko na prowadzeniu prostych czynności dochodzeniowo-śledczych, ale wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej motywów postępowania przestępcy i okoliczności popełnienia czynu zabronionego. Dzięki wzrostowi znaczenia technik kryminalistycznych, osiągniętemu także wskutek wykorzystania nowych technologii, w tym badań prowadzonych na cyfrowych poligrafach (potocznie zwanych wykrywaczami kłamstw), wykrywanie przestępstw prawie zawsze związane jest z przeprowadzeniem szeregu skomplikowanych czynności, ujawniających dowody popełnienia przestępstwa. Studenci tej specjalności zdobędą umiejętności sprawdzania autentyczności pisma i dokumentów, obróbki danych z monitoringu, badania śladów biologicznych zebranych na miejscu przestępstwa, prowadzenia badań daktyloskopijnych. Będą potrafili dokonać oceny zebranych dowodów przestępstwa. Uzyskają również przygotowanie w zakresie kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków drogowych, pożarów itp. Zwiększająca się rola technik kryminalistycznych dla skuteczności przeprowadzanych śledztw i dochodzeń stwarza zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistyczną wiedzę z tego zakresu. 

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • psychopatologii,
 • psychologii różnic indywidualnych,
 • psychologii zeznań i wyjaśnień,
 • procedur karnych,
 • czynności operacyjno-śledczych,
 • dokumentacji czynności kryminalistycznych,
 • daktyloskopii,
 • badań poligraficznych i analizy autentyczności dokumentów,
 • osmologii,
 • traseologii,
 • balistyki.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Kryminalistyka będą merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w laboratoriach kryminalistycznych funkcjonujących w ramach struktur Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy Straży Granicznej. Będą mogli także podejmować pracę w agencjach detektywistycznych, a także dzięki wiedzy z zakresu przedsiębiorczości rozpoczynać własną działalność gospodarczą w tej dziedzinie.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content