wsh logo

PROFILOWANIE KRYMINALNE NIEZNANYCH SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Celem studiów w specjalności Profilowanie kryminalne nieznanych sprawców jest zapoznanie studentów z techniką profilowania sylwetki nieznanego sprawcy. Specjalność stwarza możliwość pogłębienia kierunku studiów Kryminologia o wybrane obszary psychologii ogólnej i sądowej. Studenci poznają procedury techniczne, terminologię i strategię rozwiązywania problemów związanych z ustalaniem sprawców przestępstw, w sposób praktyczny ćwiczą kluczowe obszary profilowania i decydujące etapy rozwiązywania zagadek śledczych.

Ukończenie specjalności pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Podstaw psychologii różnic indywidualnych
  • Psychologii śledczej
  • Metod profilowania nieznanego sprawcy
  • Rekonstruowania przebiegu wydarzeń
  • Śladów materialnych i psychologicznych z miejsca zdarzenia
  • Charakterystyki psychofizycznej sprawcy przestępstwa

Perspektywy zawodowe

Studia w specjalności Profilowanie kryminalne nieznanych sprawców dają możliwość poznania motywów popełniania przestępstw oraz technik wykrywania przestępstw i sprawców osobom niebędącym psychologami. Adresatami studiów mogą być przyszli i obecni  kryminolodzy, funkcjonariusze dochodzeniowi i kryminalni, technicy kryminalistyki, analitycy kryminalni, detektywi oraz pracownicy organizacji zajmujących się bezpieczeństwem osób.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content