wsh logo

PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Celem specjalności Przestępczość i patologie społeczne jest przygotowanie studentów do profesjonalnego identyfikowania, zapobiegania i zwalczania  przestępczości oraz optymalnej realizacji zadań na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa publicznego, w szczególności poprzez  kształtowania bezpiecznych przestrzeni oraz profesjonalną identyfikację zjawisk towarzyszących różnym rodzajom przestępczości (zorganizowanej, kryminalnej, narkotykowej, gospodarczej i cyberprzestępczości).

 Powyższe obszary zostaną dookreślone etiologią przestępczości oraz teoriami wyjaśniającymi źródła i rodzaje patologii społecznych.
Studenci zostaną także zapoznani z metodologią gromadzenia i procesowego wykorzystania osobowych i rzeczowych źródeł dowodowych – w procesie ujawniania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania patologiom i niwelowania ich społecznych skutków.

 Studenci nabędą – na podbudowie wiedzy interdyscyplinarnej – także wiedzę specjalistyczną z zakresu praw ofiary przestępstw oraz liczne umiejętności, szczegółowo dookreślane w ramach przedmiotów specjalnościowych:     

  • Strategiczne zapobieganie przestępczości,
  • System profilaktyki kryminalnej,
  • Profilowanie sprawców przestępstw,
  • Fenomenologia przestępczości,
  • Społeczna kontrola Policji,
  • Diagnostyka kryminologiczna.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tej specjalności mogą podjąć pracę (służbę) w strażach, służbach i inspekcjach, zwłaszcza w strażach gminnych, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, ośrodkach detencji (Areszty Śledcze i Zakłady Karne) oraz komórkach organizacyjnych samorządu terytorialnego – stygmatyzujących (np. w ramach Community Policing) poziom ładu i porządku publicznego oraz wspierających politykę społeczną państwa.

 Wiedza zdobyta w trakcie studiów tej specjalności może stać się również niebywale przydatna w realizowaniu prospołecznych misji pod egidą organizacji pozarządowych.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content