wsh logo

PEDAGOGIKA RODZINY

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

Studenci specjalności Pedagogika rodziny podczas studiów zdobędą wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu pracy z rodziną. Studenci zdobędą kompetencje z zakresu poradnictwa rodzinnego, pomocy rodzinie świadczonej w środowisku lokalnym, podstaw terapii pedagogicznej oraz mediacji rodzinnych. Posiądą umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym oraz wzbogacą swoje kompetencje w zakresie podejmowania i rozwiązywania trudnych problemów jednostkowych i zbiorowych. Specjalność ta daje także podstawę do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości społecznej.

Program studiów w ramach specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

  • Pedagogika rodziny w kręgu nauk o rodzinie a psychologia i socjologia rodziny
  • Pedagogika senioralna jako istotny obszar pedagogiki rodziny
  • Biologiczno-medyczne i moralne metody planowania rodziny
  • Psychologiczno-pedagogiczne uwarunkowania wychowania rodzinnego
  • Współczesne zagrożenia rodziny
  • Metody i formy przeciwdziałania i ograniczania skutkom patologii i dysfunkcji, programy wsparcia wychowawczo-opiekuńczego rodziny

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Nabyte kompetencje pozwalają absolwentom podjąć pracę w jednostkach związanych z szeroko rozumianą profilaktyką społeczną.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content