wsh logo

PEDAGOGIKA SENIORALNA

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

Rozpoczęcie studiów na kierunku Pedagogika specjalność Pedagogika senioralna umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych w zakresie współpracy z osobami starszymi, opieki paliatywnej, żywienia i dietetyki osób w podeszłym wieku,  muzykoterapii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Program studiów umożliwi studentom tej specjalności poznanie mechanizmów funkcjonowania osób starszych w środowisku rodzinnym i społecznym, a także rozwinięcie umiejętności diagnozy potrzeb i problemów środowiska senioralnego. Studenci zdobędą wiedzę na temat różnorodnych kompetencji w obszarze wspierania seniorów w rozwoju, diagnozowaniu i zaspokajaniu własnych potrzeb, prowadzeniu zdrowego i aktywnego tryby życia – rekreacji zarówno ruchowej jak i pamięciowej oraz form opieki. Zostaną również wyposażeni w wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną niezbędną do podjęcia pracy w zmieniającym się środowisku społecznym.

Program studiów w ramach specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

 • Gerontologia
 • Socjologia rodziny
 • Andragogika
 • Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika specjalna
 • Praca socjalna
 • Psychologia relacji
 • Psychologia jakości życia
 • Psychologia zmiany
 • Metodyka pracy twórczej
 • Pedagogika wartości
 • Trening postaw w rodzinie

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tej specjalności będą cennymi pracownikami na rynku pracy i znajdą zatrudnienie m.in. w hospicjach, świetlicach środowiskowych dla seniorów, w wybranych jednostkach administracyjnych np. w Uniwersytetach III wieku, akademiach lub klubach seniora. Będą mogli również pełnić funkcję wychowawcy w instytucjach pomocy społecznej lub opieki zastępczej, instruktora w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych lub pracownika ośrodka interwencji kryzysowej.

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content