wsh logo

PSYCHOLOGIA

studia wsh

Studia licencjackie

czas trwania

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

KONCEPCJA STUDIÓW

Centralnym przedmiotem zainteresowania psychologii jest człowiek, jego procesy psychiczne i zachowanie, a także jego relacje ze światem. Celem psychologii jest opisywanie, wyjaśnienie, przewidywanie i kontrolowanie procesów psychicznych i zachowania oraz podnoszenie jakości ludzkiego życia. Studenci, którzy zdecydują się na wybór tego kierunku, otrzymają gruntowne teoretycznie i praktycznie przygotowanie do prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych oraz do świadczenia pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów powstających w różnorodnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. Studia na kierunku psychologia mają na celu kształcenie wyspecjalizowanej kadry, dysponującej wszechstronną i nowoczesną wiedzą psychologiczną, przygotowanej do podjęcia działalności prospołecznej oraz samodoskonalenia. Studia zakończone są uzyskaniem dyplomu licencjata psychologii. Dyplom ten umożliwia podjęcie studiów II stopnia (magisterskich) zarówno na kierunku psychologia, jak i na innych kierunkach studiów z zakresu nauk społecznych.

Studia obejmują zagadnienia dotyczące m.in.:

 • procesów poznawczych
 • emocji i motywacji
 • osobowości
 • psychologii różnic indywidualnych
 • psychologii rozwoju człowieka
 • psychologii społecznej
 • metodologii badań psychologicznych
 • psychometrii
 • diagnozy psychologicznej
 • pomocy psychologicznej
 • psychopatologii
 • biologicznych podstaw zachowania

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku psychologia jest przygotowany do pracy w roli specjalisty do spraw psychologii w różnego typu instytucjach i organizacjach: rządowych, pozarządowych, samorządowych, prywatnych, jak również w organizacjach o zasięgu międzynarodowym. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy pomocowej w obszarze ściśle związanym z psychologią (obszar pomagania i terapii, obszar badań naukowych, obszar zarządzania zasobami ludzkimi, obszar treningów i wspomagania rozwoju), a także wszędzie tam, gdzie wymagana jest dobra współpraca w zespole i znajomość mechanizmów społecznych (agencje reklamowe, massmedia, firmy PR). Możliwym sposobem rozwoju kariery zawodowej jest podjęcie własnej działalności gospodarczej lub wykonywanie zleceń na rzecz firm i instytucji z sektora zdrowia, edukacji i szeroko rozumianego biznesu.

CO SIĘ DZIEJE NA KIERUNKU...

Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych (Testoteka)

testoteka WSH

Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych (Testoteka)

Testoteka, czyli Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych, mieści się w sali 11 Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu przy ul. Staroopatowskiej 1A. Jest to miejsce, gdzie studenci psychologii mogą skorzystać ze zbiorów narzędzi psychologicznych: czytać, analizować testy psychologiczne – sami bądź pod okiem wykładowców. W Pracowni prowadzone są stałe konsultacje i dyżury pracowników naukowych AHNS. Pracownia jest dostępna dla wszystkich studentów AHNS kierunku Psychologia oraz wykładowców AHNS, będących psychologami.

Akademicka Pracownia Psychologiczno – Pedagogiczna

Akademicka poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Akademickia Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna

Misją Akademickiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej jest  poszerzanie wiedzy, aktywizowanie zasobów oraz rozwijanie potencjału i zainteresowań studentów. Niezwykle istotnym aspektem działania Pracowni jest nabywanie praktycznych umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu w przyszłości pracy zawodowej. Kompetencje diagnostyczne, a także terapeutyczne i umiejętność współpracy w zespole interdyscyplinarnym to kluczowe elementy w zawodzie psychologa bądź pedagoga. Prócz zdobycia merytorycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności pracownia daje także możliwość pracy nad sobą oraz poznania siebie, co stanowi krok do lepszego zrozumienia innych ludzi. Warsztaty organizowane przez Akademicką Pracownię Psychologiczno-Pedagogiczną zapewniają przestrzeń do przyjrzenia się swoim potrzebom, jak również emocjom. 

Akademicka Pracownia Consultingu, Rozwoju Osobowości i Coachingu

Akademicka Pracownia Consultingu, Rozwoju Osobowości i Coachingu

Akademickia Pracownia Consultingu, Rozwoju Osobowości i Coachingu

Głównym celem funkcjonowania Pracowni jest umożliwianie działań oraz udzielanie wsparcia dla społeczności akademickiej, a także środowiska zewnętrznego w zakresie szeroko pojętego rozwoju osobistego i zawodowego. W działania Pracowni wpisuje się również współpraca środowiska akademickiego z instytucjami i organizacjami takimi jak: szkoły, przedsiębiorstwa, ośrodki doradztwa zawodowego oraz organizacje wspierające rodziny.

Pracownia organizuje treningi umiejętności interpersonalnych, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, debaty i wykłady otwarte. W pracowni odbywają się zajęcia fakultatywne dla studentów, poradnictwo dla studentów, sesje coachingowe. Pracownia prowadzi również wydarzenia o charakterze cyklicznym, a niektóre z nich wpisują się już w tradycję Uczelni.

Koło Naukowe Psychologii

koło naukowe młodych psychologów

Koło Naukowe Psychologii

OPIEKUN NAUKOWY: dr Paweł Nowak, nowak@wsh.pl

PRZEWODNICZĄCY (STUDENT): Agnieszka Gregier agnieszka.gregier@wp.pl

TERMINY I MIEJSCE SPOTKAŃ: Spotkania na terenie Uczelni (sala C-4 na ul. Traugutta), online na platformie MS Teams (kod dostępu: ckqs1fs) lub poza uczelnią w ramach wizyt studyjnych odbywają się średnio raz w miesiącu i ogłaszane są na bieżąco w ogłoszeniach w Wirtualnym Dziekanacie.

Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Psychoterapii

Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Psychoterapii

Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Psychoterapii

Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Psychoterapii umożliwia Studentom poszerzanie wiedzy z zakresu poszczególnych gałęzi psychologii, a także z określonych nurtów terapeutycznych. Pozwala na kształtowanie zarówno umiejętności diagnostycznych oraz terapeutycznych. Studenci nabywają praktycznych umiejętności poprzez tworzenie klinicznego studium przypadku, diagnozy psychomedycznej czy wywiadu. W ramach działalności Koła będą organizowane warsztaty, które umożliwią także integrację środowiska studenckiego oraz przygotują do podjęcia w przyszłości aktywności w środowisku zawodowym.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content