wsh logo

PSYCHOKRYMINALISTYKA

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Psychokryminalistyka to specjalność o charakterze interdyscyplinarnym, która łączy w sobie elementy psychologii i kryminologii. Realizując treści kształcenia na tej specjalności, absolwenci rozumieć będą motywy działań oraz zachowanie przestępców, a co za tym idzie, przygotowani będą do podjęcia wyzwań, jakie stoją przed kryminalistyką. Absolwenci tej specjalności rozumieć będą kontekst psychologiczny i społeczny sytuacji, w których jednostka wchodzi w konflikt z prawem, poznają także działania profilaktyczne w zakresie przestępczości kryminalnej. Jednocześnie studenci zdobędą wiedzę z zakresu postępowania z ofiarami przestępstw, ich zaopatrzeniu w odpowiednie wsparcie psychologiczne i prawne – psychokryminalistyka zajmuje się bowiem sprawcą i ofiarą przestępstwa z wielu perspektyw.

Program studiów w ramach specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

  • Zaburzenia psychiczne w funkcjonowaniu społecznym człowieka
  • Diagnoza psychologiczno-kryminalistyczna
  • Interwencje kryzysowe
  • Aspekty psychologiczne w praktyce kryminalistycznej
  • Działania profilaktyczne
  • Podstawy psychofizjologii człowieka
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content