wsh logo

PSYCHOLOGIA SZKOLNO-WYCHOWAWCZA

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Specjalność Psychologia szkolno-wychowawcza adresowana jest do studentów pragnących zdobyć solidne podstawy z zakresu psychologii edukacyjnej. Program kształcenia koncentruje się wokół problematyki wychowawczej dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz młodzieży i mając na celu przygotować absolwentów do pracy z tą właśnie grupą beneficjentów na różnych etapach ich rozwoju społecznego funkcjonowania. Treści kształcenia związane są z problematyką psychologii postrzeganej w wymiarze współczesnej szkoły oraz podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina. W modułach edukacyjnych znajdują się także treści kształcenia dedykowane dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program studiów w ramach specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

  • Wprowadzenie do psychologii edukacji
  • Wychowanie w okresie wczesnego dzieciństwa i przedszkolnym
  • Wychowanie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
  • Trudności wychowawcze
  • Psychologiczne aspekty współpracy z rodziną
  • Psychologia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content