wsh logo

REKRUTACJA PERSONELU I POLITYKA KADROWA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalności Rekrutacja personelu i polityka kadrowa przygotowuje studentów do pracy na stanowisku, które związane jest z tworzeniem i wdrażaniem w firmie optymalnej polityki kadrowej poprzez odpowiednio dostosowane procesy rekrutacyjne. Specjalność ma na celu nabycie przez absolwentów umiejętności projektowania procesu rekrutacji i skutecznego prowadzenia rozmów selekcyjnych oraz zdobycie i doskonalenie umiejętności z zakresu: przygotowania procedury selekcyjnej, tworzenia profilu wymagań zawodowych na dowolne stanowisko pracy, postępowania w różnych sytuacjach selekcji personalnych, celowej analizy nadesłanych przez kandydatów aplikacji (CV), prowadzenia rozmów selekcyjnych, unikania błędów w ocenie kandydatów. Nabycie tych umiejętności jest niezbędne, aby prawidłowo wdrożyć politykę kadrową w organizacji. Zajęcia zostaną także wzbogacone w zagadnienia związane ze społecznymi i psychologicznymi regułami funkcjonowania ludzi w organizacjach.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • polityki kadrowej,
 • rekrutacji i selekcji pracowników,
 • zastosowania typowych metod selekcji pracowników,
 • analizy opisów stanowisk i dokumentów aplikacyjnych,
 • przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej,
 • analizy typowych błędów i „niefrasobliwości” w procesie rekrutacji i selekcji,
 • wyboru właściwego kandydata na stanowisko,
 • innowacyjnych metod pozyskiwania potencjalnych pracowników,
 • pozyskiwania personelu na europejskim rynku pracy,
 • oceny kompetencji pracowników,
 • budowania pozycji działu personalnego,
 • marketingu personalnego.

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności Rekrutacja personelu i polityka kadrowa będzie dobrze przygotowany do pracy jako menedżer i praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista planowania zatrudnienia, specjalista działu personalnego, specjalista od rekrutacji i selekcji pracowników, a także na stanowisku związanym z zarządzaniem: szkoleniami, projektami, oraz systemem wynagrodzeń.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content