wsh logo

ZARZĄDZANIE KORPORACYJNE

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność ma dostarczyć studentom wiedzy i umiejętności strategicznego i operacyjnego zarządzania zmianami w firmie oraz budowania organizacji, która jest nastawiona i dostosowana do szybkiej, elastycznej i efektywnej zmiany, Studenci nauczą się jak budować Program Strategiczny organizacji oparty o projekty strategiczne, jak kierownictwo organizacji powinno zarządzać grupą projektów strategicznych z poziomu i potwierdzać, że zakładane wskaźniki korzyści są realizowane. W praktyczny sposób dowiedzą się w jaki sposób tworzyć tymczasowe i stałe struktury wspierające zarządzanie zmianą w organizacji. Specjalność kierowana jest do osób zainteresowanych pracą na stanowiskach specjalistów i kierowników, którzy chcą poznać zasady funkcjonowania współczesnych organizacji wraz z zachodzącymi na nich procesami i zmianami. Celem specjalności jest wykształcenie specjalistów przygotowanych merytorycznie i praktycznie do pracy i zarządzania w dużym przedsiębiorstwie.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Procesy i struktury zarządzania w korporacji
  • Zarządzanie organizacją w zmiennym środowisku
  • Komunikacja w biznesie wielopoziomowym i wielokulturowym
  • Zarządzanie korporacyjnym kapitałem wiedzy
  • Zarządzanie konfliktem w zespole projektowym
  • Zarządzanie operacyjne

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności mają szerokie możliwości podjęcia zatrudnienia w korporacjach funkcjonujących w Polsce – oddziały ponadnarodowych koncernów, duże przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content