wsh logo

ADMINISTRACJA

studia wsh

Studia magisterskie

czas trwania

Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

KONCEPCJA STUDIÓW

Studia drugiego stopnia na kierunku Administracja mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności zapewniających przyszłym absolwentom osiągniecie sukcesu na rynku pracy. Program studiów posiada charakter uniwersytecki zgodny z wymogami nowoczesnego szkolnictwa w dobie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Głównym celem studiów II stopnia jest przekazanie studentom umiejętności administracyjnych, działania na podstawie i w granicach prawa. Uniwersalna erudycja i doświadczenie zdobyte podczas studiowania na kierunku administracja otwierają przed osobami z tytułem magistra szerokie możliwości w znalezieniu stabilnej i dobrze płatnej pracy. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu podjęła zamiar przeprofilowania przyjętego w społeczeństwie postrzegania administracji jako wyłącznego działania urzędników na rzecz kształcenia ekonomistów dla szeroko pojmowanej administracji publicznej. Zajęcia są tak zorganizowane, aby student uzyskał niezbędną wiedzę oraz umiejętność jej efektywnego wykorzystania oraz pogłębienia. Na wykładach prowadzonych przez najwybitniejszych naukowców, praktyków i międzynarodowych ekspertów studenci zdobywają wiedzę ogólną. Ćwiczenia natomiast poświęcone są kształtowaniu umiejętności praktycznych, dzięki którym studenci nabywają umiejętność stosowania prawa podczas wykonywania przyszłej pracy.

Program studiów obejmuje m.in. wiedzę:

  • z zakresu funduszy strukturalnych i projektów,
  • obejmującą rozumienie wspólnotowego systemu ochrony prawnej,
  • dotyczącą historii myśli ustrojowo-administracyjnej,
  • dotyczącą istoty sądownictwa administracyjnego,
  • dotyczącą prawa bankowego z elementami compliance,
  • dotyczącą Prawa finansowego samorządu terytorialnego,
  • dotyczącą prawa budżetowego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Efektem nauczania ma być wykształcenie nowoczesnych administratywistów, znających zasady i mechanizmy działania gospodarki, posiadających nawyki systematycznego kształcenia oraz rozwoju zawodowego. Takie przygotowanie umożliwi zajmowanie kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielne wykonanie pracy w administracji rządowej, samorządowej, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, przedstawicielstwach współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami. Oprócz tego przed absolwentami otworzy się możliwość pracy w instytucjach niepublicznych, w bankach czy firmach ubezpieczeniowych oraz firmach międzynarodowych. Studia przygotowują również do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej.

CO SIĘ DZIEJE NA KIERUNKU...

Akademicka Pracownia Administracji Samorządowej i Skarbowej

Akademicka poradnia prawa WSH

Akademicka Pracownia Administracji Samorządowej i Skarbowej

Akademicka Pracownia Administracji Samorządowej i Skarbowej umożliwia nauczanie praktycznych aspektów funkcjonowania administracji publicznej i sądownictwa. W ramach zajęć realizowanych w pracowni mogą być przeprowadzane symulacje rozpraw sądowych oraz postępowań administracyjnych, podczas których studenci wcielają się w role sędziów, urzędników, stron postępowania, świadków i petentów. Zajęcia są prowadzone na podstawie przygotowanego wcześniej scenariusza i kończą się wspólną analizą sprawy i wydaniem wyroku, postanowienia albo decyzji administracyjnej.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content