wsh logo

ADMINISTRACJA FINANSOWO-GOSPODARCZA

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Celem kształcenia na specjalności Administracja finansowo-gospodarcza jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry do pracy w działach administracyjno-gospodarczych, w urzędach niższego i wyższego szczebla oraz w podmiotach gospodarczych. W trakcie studiów w ramach specjalności Administracja finansowo-gospodarcza studenci zdobędą gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego zarządzania finansowego, działalności gospodarczej, prawa handlowego  oraz rozwiązywania problemów występujących w powyższych obszarach. Program  specjalności obejmuje m.in. problematykę sytemu polskiego i unijnego prawa finansowego. Absolwent zna podstawowe instytucje prawa finansowego, potrafi identyfikować zagadnienia i problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także analizować i stosować przepisy prawa podatkowego, finansowego i gospodarczego. Specjalność umożliwia zdobycie oraz rozwinięcie kompetencji do realizacji zadań z obszaru szeroko pojętej administracji finansowo-gospodarczej.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: 

  • polskiego systemu podatkowego,
  • struktury administracji podatkowej,
  • prawa finansowego,
  • prawa gospodarczego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności mogą być zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych jako specjaliści ds. finansów w ministerstwach, urzędach centralnych, w urzędach administracji podatkowej oraz w Urzędach Skarbowych, Urzędach Celnych, Izbach Administracji Skarbowej, podmiotach gospodarczych, instytucjach finansowych, w ramach sektora publicznego i prywatnego, jak również w bankach i stowarzyszeniach. 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content