wsh logo

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

Ukończenie specjalności Administracja samorządowa pozwoli na zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie  działalności samorządu terytorialnego, stanowienia prawa miejscowego, zagadnień związanych z zadaniami jednostek samorządu terytorialnego. Specjalność umożliwia rozwinięcie praktycznych umiejętności identyfikowania struktury i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, procesów decyzyjnych w ramach jednostek samorządu terytorialnego, jak również finansowych aspektów działalności jednostek samorządu terytorialnego.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: 

  • zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego,
  • procesu stanowienia aktów prawa miejscowego,
  • zasad działania organów jednostek samorządu terytorialnego,
  • finansów i zasad gospodarowania majątkiem jednostek samorządu terytorialnego,
  • statusu prawnego pracowników samorządowych,
  • systemu opłat i podatków lokalnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności są profesjonalnie przygotowani do realizacji zadań merytorycznych i organizacyjnych w administracji samorządowej oraz do wszelkich zadań wykonywanych na szeroko pojętych stanowiskach administracyjno-biurowych. Mogą być zatrudnieni m.in. jako specjaliści w urzędach gmin, miast, w starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, instytucjach kultury i oświaty.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content