wsh logo

ADMINISTRACJA W OCHRONIE ZDROWIA

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

Ze względu na interdyscyplinarny charakter specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu kilku aspektów składających się na jedną dziedzinę, jaką jest ochrona zdrowia. Celem studiów jest wyposażenie studentów w umiejętności na temat praw człowieka, a przede wszystkim pacjenta, statusu prawnego placówek medycznych oraz funkcjonowania instytucji bezpośrednio związanych z medycyną i zdrowiem.

Co więcej, student nabędzie wiedzę w jaki sposób kontrolować i nadzorować jednostki medyczne oraz zarządzać zatrudnionymi w nich, pracownikami. Ponadto będzie uczestniczył w zajęciach związanych z administracją, na których pozna podstawy prawa publicznego, politykę gospodarczą i społeczną oraz nauczy się zarządzać jednostkami leczniczymi oraz zasobami ludzkimi.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • roli systemu ochrony zdrowia we współczesnym społeczeństwie,
  • narzędzi IT wykorzystywanych w służbie zdrowia,
  • promocji zdrowia i jakimi metodami można ją realizować,
  • organizacji pracy w ośrodku służby zdrowia,
  • dokumentacji  rozliczeniowej z różnymi organami np. NFZ,
  • praw pacjenta i procedur pracy z pacjentem.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności będzie wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym umiejętności cenione na współczesnym rynku pracy. Wyróżniać go będzie znajomość zasad organizacji i zarządzania w systemie ochrony zdrowia. Absolwent Administracji w ochronie zdrowia zostanie przygotowany do pracy na stanowiska, m.in.  specjalista ds. higieny i epidemiologii, inspektor ds. gospodarki lekiem, specjalista ds. rozliczeń w placówce leczniczej, asystent w placówce leczniczej, pełnomocnik ds. pacjenta.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content