wsh logo

BEZPIECZEŃSTWO PORTÓW LOTNICZYCH

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

Lotnictwo jest nieustannie rozwijającą się gałęzią transportu. Wiąże się to zarówno z dynamicznym rozwojem portów lotniczych jak również ze wzrostem obserwowanych zagrożeń i nieustanną koniecznością usprawniania procedur bezpieczeństwa i podnoszenia wiedzy i umiejętności pracowników lotnisk. Dwuletnie studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność bezpieczeństwo portów lotniczych przygotowują absolwentów do pracy w portach lotniczych dając im niezbędną wiedzę w zakresie infrastruktury portu lotniczego, prawa lotniczego, zarządzania bezpieczeństwem portu lotniczego jak również zagrożeń bezpieczeństwa w lotnictwie. Zajęcia prowadzone w formie umożliwiającej aktywny udział studentów pozwalają nie tylko zdobywać odpowiednią wiedzę teoretyczną ale również niezbędne umiejętności i kompetencje praktyczne.

Specjalność obejmuje zagadnienia z zakresu:

  • infrastruktury portu lotniczego
  • prawa lotniczego
  • zarządzania bezpieczeństwem portu lotniczego
  • zagrożeń bezpieczeństwa w lotnictwie

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent jest przygotowany do pracy w portach lotniczych (terminalach pasażerskich i terminalach cargo), liniach lotniczych, instytucjach działających na rynku lotniczym, mediach branżowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa transportu i rynku lotniczego, jednostkach naukowych badających rynek lotniczy, firmach związanych z funkcjonowaniem transportu lotniczego. Może pracować w agencjach i firmach zajmujących się obsługą naziemną przewoźników lotniczych użytkujących port lotniczy. Będzie mógł również podjąć pracę w Straży Granicznej, spedycji oraz krajowych i międzynarodowych służbach ochrony portów lotniczych.
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content