wsh logo

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPEJCALNOŚCI

Dwuletnie studia drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, specjalność Bezpieczeństwo publiczne przygotowują absolwentów do pracy i służby w różnego rodzaju służbach mundurowych takich jak Policja, czy też siły zbrojne, jak również w centrach zarządzania kryzysowego,  jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się bezpieczeństwem obywateli czy też prywatnych firmach zajmujących się organizowaniem bezpieczeństwa. Zajęcia prowadzone w formie umożliwiającej aktywny udział studentów pozwalają zdobyć gruntowną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, prawnych aspektów bezpieczeństwa publicznego, psychologii w sytuacjach kryzysowych czy też systemu bezpieczeństwa europejskiego.

Specjalność obejmuje zagadnienia z zakresu:

  • zarządzania bezpieczeństwem publicznym,
  • prawnych aspektów bezpieczeństwa publicznego,
  • psychologii w sytuacjach kryzysowych,
  • systemu bezpieczeństwa europejskiego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent jest przygotowany do pracy w służbach rządowych lub samorządowych, np. w Policji, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, a także w strukturach Wojska Polskiego czy instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym (np. Interpol), jak również w firmach świadczących usługi z zakresu ochrony osób i mienia.
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content