wsh logo

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Studenci tej specjalności mają możliwość pogłębienia i uzupełnienia wiedzy dotyczącej przedsięwzięć organizacyjno-prawnych, technicznych i fizycznych mających na celu zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania cyberprzestrzeni RP wraz ze stanowiącą jej komponent publiczną i prywatną teleinformatyczną infrastrukturą krytyczną oraz bezpieczeństwa przetwarzanych w niej zasobów informacyjnych.  Zapoznają się ze strukturą i funkcjonowaniem Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), zarówno w aspekcie krajowym, jak i w kontekście Unii Europejskiej, z aktami prawnymi zarówno krajowymi, jak i europejskimi, w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Współczesnego podejścia do bezpieczeństwa w aspekcie ochrony danych osobowych i Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa,
  • Problemów tzw. „wojny informacyjnej”,
  • Modeli walki w cyberprzestrzeni,
  • Modeli i narzędzi identyfikacji, rozpoznania i oceny możliwości oddziaływania informacyjnego,
  • Cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie,
  • Zwalczania cyberprzestępczości w ujęciu prawnym,
  • Prawa własności intelektualnej przedsiębiorstwa w aspekcie bezpieczeństwa informacji
  • Sposobów dokonywania zgłoszeń incydentów,
  • Procedur i zasad współdziałania CSIRT wchodzącego w skład KSC.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 Absolwenci tej specjalności są gotowi do pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa oraz dziedzin pokrewnych, zarówno w organizacjach sektora publicznego, w tym w administracji rządowej świadczącej usługi kluczowe i samorządowej, jak i w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych, także sektora prywatnego, jako różnego rodzaju doradcy, specjaliści, inspektorzy, systemów bezpieczeństwa i menedżerowie posiadający fachową i ekspercką wiedzę w zakresie osiągania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do świadczenia usług cyfrowych.
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content