wsh logo

MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Dobrze prosperująca instytucja czy przedsiębiorstwo nie może sobie pozwolić na utratę lub nieautoryzowane ujawnienia poufnych danych. Dlatego niezwykle ważnym działaniem podejmowanym przez firmy oraz instytucje publiczne staje się budowanie skutecznych systemów przechowywania danych i przetwarzania informacji. Specjalność menadżer bezpieczeństwa informacyjnego umożliwia pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpiecznego administrowania, gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu danych osobowych w stosunkach pracy, ochrony tajemnicy państwowej i służbowej w instytucjach i przedsiębiorstwach sektora państwowego i prywatnego oraz zarządzania ryzykiem funkcjonowania systemów ochrony danych i posługiwania się nimi. Przygotowuje do właściwego interpretowania i stosowania przepisów RODO, organizowania ochrony informacji przed niepowołanym dostępem oraz bezpiecznego dostępu do informacji osobom czy urzędom, które mają prawo do wykorzystania informacji. Koncepcja studiów jest odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na menedżerów bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem – specjalistów posiadających świadomość, wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania informacją i jej ochrony.

W ramach proponowanej specjalności poruszane są przede wszystkim zagadnienia systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji, wymagania prawne (RODO), zarządzania ryzykiem, zarządzania wiedzą, monitorowania procesami bezpieczeństwa informacji.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • spełniania wymagań prawnych krajowych i UE w zakresie ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej,
  • zarządzania ryzykiem,
  • zarządzania wiedzą,
  • monitorowania procesami bezpieczeństwa informacji,
  • koncepcji budowy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • wyboru i zastosowania odpowiedniej dla danej organizacji metody zarządzania ryzykiem,
  • zarządzania pozyskiwaną informacją, uczestniczenia w pracach zespołowych wykorzystujących metody i techniki doskonalenia organizacji,

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności studiów będzie wykazywał się rozszerzoną wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz umiejętnościami z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i nauk pokrewnych, które dotyczą systemowych rozwiązań w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz struktur organizacyjnych i zasad funkcjonowania państwa. Będzie mógł znaleźć zatrudnienie w instytucjach rządowych i w organach samorządowych. Może też założyć własną działalność gospodarczą. Ma szansę na sukces zarówno w branży bezpośrednio związanej z obszarem bezpieczeństwa informacji (m.in. RODO), jak i w innych sektorach gospodarki.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content