wsh logo

SŁUŻBY SPECJALNE I POLICYJNE

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność służby specjalne i policyjne dedykowana jest funkcjonariuszom służb mundurowych i sił zbrojnych jak również osobom, które chcą związać swoje przyszłe życie ze służbami specjalnymi i/lub Policją. Niezwykle urozmaicony program oferowanej specjalności pozwoli jej studentom zdobyć gruntowną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie umiejscowienia służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa, ustroju służb wywiadowczych, kontrwywiadowczych i policyjnych, roli służb specjalnych w walce z przestępczością zorganizowaną a także w zakresie analiz kryminalnych. Niewątpliwym atutem oferowanej specjalność jest wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczna składająca się z najwyższej klasy specjalistów praktyków, będących czynnymi funkcjonariuszami służb specjalnych i Policji.

Specjalność obejmuje zagadnienia z zakresu:

  • roli służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa
  • ustroju służb wywiadowczych, kontrwywiadowczych i policyjnych
  • roli służb specjalnych w walce z przestępczością zorganizowaną
  • analiz kryminalnych

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent jest przygotowany do pracy w formacjach policyjnych i zabezpieczających, takich jak: Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Ochrony Kolei, Wewnętrzne Służby Ochrony, Służba Więzienna, Służba Celna. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia służby w siłach zbrojnych oraz w służbach specjalnych i instytucjach ochrony władzy państwowej, takich jak: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego czy też Służba Ochrony Państwa.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content