wsh logo

ZAPOBIEDANIE I ZWALCZANIE CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości to specjalność która pozwala studentom zdobyć wiedzę niezbędną do zajmowania stanowisk we wszystkich organizacjach, zajmujących się wykrywaniem oraz zwalczaniem przestępczości związanej z działaniami skierowanymi przeciwko systemom komputerowym i czynami dokonywanymi przy użyciu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych jako narzędzia przestępstwa. Specjalność adresowana jest do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym zjawiskiem cyberprzestępczości. Skierowana jest także do kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw) oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniem cyberbezpieczeństwa w sytuacjach nowych, stale pojawiających się zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. W programie studiów istotną rolę odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów, podczas których studenci, poprzez analizy przypadków opisujących rzeczywiste sytuacje problemowe, gry strategiczne, gry symulacyjne nabywają praktyczne umiejętności, niezbędne  w działaniach podejmowanych w ramach zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • uregulowań prawnych dotyczących szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa, stanowiących kluczowy fundament w ochronie przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni,

  • strategii informacyjnych w organizacjach (ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w zarządzaniu danymi, komunikacją i wiedzą),

  • podstaw destabilizacji informacyjnej oraz jej roli w funkcjonowaniu poszczególnych struktur państwowych,

  • Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa – jako instrumentarium dedykowanego zapewnianiu cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności studiów będzie wykazywał się rozszerzoną wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz umiejętnościami z zakresu zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości oraz nauk pokrewnych, które dotyczą systemowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wykorzystywanych zarówno w organizacjach publicznych, jak i prywatnych. Będzie mógł znaleźć zatrudnienie w instytucjach administracji publicznej –tj. chociażby Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Policja oraz przedsiębiorstwach prywatnych – firmach ochroniarskich czy detektywistycznych. Może też założyć własną działalność gospodarczą, ma szansę na sukces zarówno w branży bezpośrednio związanej z obszarem cyberprzestępczości, jak i w innych sektorach gospodarki.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content