wsh logo

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Studenci zapoznają się z rozwiązaniami prawnymi i instytucjonalnymi dotyczącymi cyberprzestępczości oraz zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu zwalczania oraz zapobiegania przestępczości w cyberprzestrzeni.

Poznają zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej związanej z przestępstwami i wykroczeniami popełnianymi w sieci oraz wybrane rodzaje przestępstw odnoszących się do danych, komputerów i sieci Internet tj.: przestępstw przeciwko poufności, integralności i dostępności danych informatycznych oraz systemów obejmujących m.in.: nielegalny dostęp, nielegalne przechwytywanie danych, naruszenie integralności systemu oraz przestępstwa komputerowe obejmujące fałszerstwo i oszustwo komputerowe. Ponadto zdobędą wiedzę na temat przestępstw związanych z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych oraz czynów zabronionych ze względu na charakter zawartych informacji, w tym: przestępstw związanych z pornografią dziecięcą i rozpowszechnianie materiałów o treściach rasistowskich i ksenofobicznych. W ramach specjalności zdobędą umiejętności posługiwania się wybranymi metodami, technikami i narzędziami wykrywania przestępstw internetowych.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci mogą podjąć pracę w CBA, ABW, Policji, urzędach administracji publicznej i skarbowej, firmach ochroniarskich i detektywistycznych.

 

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content