wsh logo

KRYMINALISTYCZNY WYMIAR POSZUKIWANIA SPRAWCY

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Celem specjalności Kryminalistyczny wymiar poszukiwania sprawcy jest przybliżenie studentom najważniejszego wymiaru działań kryminalistycznych oraz profesjonalne przygotowanie ich do roztropnego ujawniania i skutecznego wykrywania przestępstw i ich sprawców. Zapoznając  studentów z jednym z najgłówniejszych, kryminalistycznych   kierunków działań organów ścigania zostaną oni teoretycznie i praktycznie przygotowani do:

  • profesjonalnego ujawnienia różnego rodzaju czynów przestępczych (także tych o różnorodnych i wielowymiarowych działaniach sprawców oraz umyślnie przez  nich zakamuflowanych),
  • wykrywania sprawców tych czynów oraz profesjonalnego zabezpieczania dowodów do różnorodnych badań kryminalistycznych, w szczególności dla potrzeb postępowania przygotowawczego i postępowania jurysdykcyjnego (sądowego),
  • gromadzenia odpowiednich dowodów winy w już toczącym się lub przyszłym postępowaniu przygotowawczym,
  • praktycznego stosowania pryncypiów związanych z rozwojem przedmiotowo- podmiotowym postępowania przygotowawczego oraz przybliżeniem obszarów współpracy w tej materii z prokuraturą.

Przekazywana studentom wiedza z zakresu nauk interdyscyplinarnych będzie ogólną podbudową do wiedzy specjalistycznej z zakresu służebnej roli kryminalistyki w procesie    poszukiwania sprawcy czynów spenalizowanych karnie.Teoretyczne i praktyczne umiejętności studentów będą budowane przez profesjonalnych nauczycieli akademickich, także w ramach przedmiotów specjalnościowych:

  • Metodologia ujawniania śladów kryminalistycznych,
  • Metodologia weryfikacji śladów kryminalistycznych,
  • Metodologia zabezpieczania śladów kryminalistycznych,
  • Rodzaje badań kryminalistycznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tej specjalności mogą podjąć pracę w wyspecjalizowanych komórkach kryminalistycznych Policji (Wydziały Kryminalistyki) i prowadzić przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy i umiejętności oraz najnowocześniejszego sprzętu – badania laboratoryjne. Ponadto absolwenci tej specjalności mogą zostać policjantami wchodzącymi w skład grup operacyjno-dochodzeniowych, wykonującymi śledcze oględziny miejsca zdarzenia. Zdobyte kompetencje pozwolą im również aplikować do stanowiska technika kryminalistyki, którego wiodącą misją jest ujawnianie i profesjonalne zabezpieczanie (do dalszych badań) śladów kryminalistycznych – pozwalających typować i ustalić (nawet po upływie długiego okresu czasu) sprawcę  czynów przestępczych. Zdobyta wiedza i doświadczenia pozwoli im także wdrożyć działania na rzecz uzyskania  licencji kwalifikowanego pracownika ochrony i zabezpieczenia technicznego oraz skuteczniej zabiegać o zatrudnienie w prywatnych podmiotach gospodarczych i korporacjach świadczących usługi w tym zakresie. zakresie ochrony osób i mienia.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content