wsh logo

PREWENCJA KRYMINALNA I PROFILAKTYKA KRYMINALISTYCZNA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Celem specjalności Prewencja kryminalna i profilaktyka kryminalistyczna jest pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu prewencji i profilaktyki zapobiegania przestępczości oraz rozpoznawania czynników zwiększających ryzyko wystąpienia różnorodnych zagrożeń kryminalnych i patologii społecznych. W jej ramach studenci, w zależności od wykorzystywanych narzędzi, analizują czynniki kryminogenne, rozpoznają środowiska patologiczne i zagrożone patologią oraz opracowują działania prewencyjne i profilaktyczne. Poznają psychologiczne aspekty przestępstw i zjawiska przestępczości oraz pracę profilerów, w tym metody profilowania nieznanego sprawcy i poznawania jego charakterystyki psychologicznej. Poznając specyfikę pracy organów ścigania takich jak Policja, Prokuratura czy Sądy zostają oni teoretycznie i praktycznie przygotowani do profesjonalnej działalności w zakresie ujawniania różnego rodzaju czynów przestępczych, wykrywania sprawców tych czynów oraz profesjonalnego zabezpieczania miejsca zdarzenia, zabezpieczenia dowodów do różnorodnych badań kryminalistycznych (w szczególności dla potrzeb postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego), gromadzenia odpowiednich dowodów winy w już toczącym się lub przyszłym postępowaniu przygotowawczym, praktycznego stosowania pryncypiów związanych z rozwojem przedmiotowo-podmiotowym postępowania przygotowawczego oraz przybliżeniem obszarów współpracy w tej materii z prokuraturą.

Wysoko wykwalifikowana kadra akademicka przekaże studentom wiedzę teoretyczną i praktyczną  z zakresu prewencji kryminalnej i profilaktyki kryminalistycznej, która pozwoli:

  • wzbogacić umiejętności praktyczne i teoretyczne dotyczące działań mających na celu zmniejszenie ilości i jakości przestępstw poprzez ograniczenie okazji do popełniania przestępstw,
  • na poznanie możliwości działań państwa i obywateli, ukierunkowanych na redukcję liczby popełnianych przestępstw,
  • zdobyć wiedzę dotyczącą metod i środków mających na celu uniemożliwienie lub utrudnienie dokonania przestępstwa,
  • poznać rolę i zadania organów ścigania karnego, instytucji i obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem działalności prewencyjnej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności może podjąć pracę w wyspecjalizowanych komórkach Policji takich jak Wydziały Kryminalne (w szczególności w ramach pracy operacyjnej) czy Wydziały Prewencji, ale również w innych formacjach mundurowych, takich jak Straż Graniczna, Wojsko czy Służba Więzienna. Zdobyta wiedza i kompetencje z zakresu prewencji kryminalnej i profilaktyki kryminalistycznej pozwoli mu także wdrożyć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa państwa  oraz poszerzyć wiedzę z zakresu potrzeby interweniowania w przypadku możliwości wystąpienia czynu karalnego.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content