wsh logo

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA I KORUPCJA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

W ramach specjalności studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami wykrywania i zapobiegania nadużyciom gospodarczym, takim jak pranie brudnych pieniędzy, nadużycia w przetargach, fałszowanie danych finansowych, manipulacje księgowe, nadużycia związane z niewypłacalnością, przestępstwa podatkowe, itp.

 Podczas zajęć studenci poznają akty prawne z zakresu prawa karnego, skarbowego oraz prawa gospodarczego, regulacje i metody wykrywania oszustw i nadużyć gospodarczych, prowadzenia dochodzeń, gromadzenia dowodów oraz zasad ich dokumentowania.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci mogą podjąć pracę w służbach karno-skarbowych, urzędach skarbowych, wydziałach Policji do walki z przestępczością gospodarczą oraz wydziałach Policji do spraw walki z korupcją, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, itp.

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content