wsh logo

ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Studia na tej specjalności opierają się na wykorzystaniu kultury w edukacji. Specjaliści wybranych dziedzin kultury, uczy wrażliwości na piękno, artyzm, bogactwo bodźców docierających do człowieka. Specjalność o charakterze praktycznym, pozwala zapewnić holistyczną edukację uwzględniającą wieloczynnikowy wpływ świata i kultury na człowieka. Obecnie obserwuje się wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tego obszaru. Animacja społeczno-kulturalna to specjalność o interdyscyplinarnym charakterze. Studenci otrzymują gruntowne wykształcenie ze szczególnym uwzględnieniem aspektów historycznych i kulturowych. Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania praktycznych metod pedagogicznych umożliwiających rozpoczęcie aktywności zawodowych i artystycznych. Studenci wzbogacą i rozwiną także umiejętności diagnozowania potrzeb i problemów ludzkich poprzez aktywizację społeczną i kulturalną. Proces kształcenia akcentuje również praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania wiedzy i kompetencji w zakresie tworzenia własnego warsztatu metodycznego do pracy, jako animator kultury.

Program studiów w ramach specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

 • Pedagogik opiekuńczo – wychowawcza
 • Animacja kultury
 • Arteterapia
 • Pedagogika rodziny
 • Podstawy polityki społecznej
 • Techniki pracy grupowej
 • Muzykoterapia
 • Pedagogika twórczości
 • Dydaktyka zadań twórczych
 • Pedagogika podmiotu
 • Trening twórczości
 • Wybrane metody socjoterapii
 • Podstawy psychoterapii indywidualnej i grupowej

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie, jako doradca/konsultant w ośrodkach pracy z dziećmi i młodzieżą. Mogą pełnić funkcję wychowawca/instruktor w instytucji wychowania pozaszkolnego, jako wychowawcy w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej i placówkach i ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych, w instytucjach i projektach służących aktywizacji i edukacji seniorów, tj. uniwersytety trzeciego wieku, akademie seniora, klub seniora itp.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content