wsh logo

INFORMATYKA I EDUKACJA INFORMATYCZNA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Celem studiów na specjalności, Informatyka i edukacja informatyczna, jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami nowoczesnego środowiska dydaktycznego w przestrzeni szkolnej i pozaszkolnych formach kształcenia dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Realizacja programu w ramach specjalności pozwoli przygotować się do nauczania Informatyki we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych. (z wyłączeniem placówek, w których zatrudnienie, regulowane jest odrębnymi przepisami) Ukończenie studiów II stopnia, uzupełnione uzyskaniem kwalifikacji nauczycielskich, pozwoli na zdobycie nowoczesnej wiedzy w zakresie dydaktyki informatyki i posługiwania się w nauczaniu nowoczesnymi technologiami i środkami metodyki cyfrowej. Podczas studiów poruszane są zagadnienia związane z wykorzystaniem Internetu, jako narzędzia edukacji i przestrzeni wychowawczej. Współczesna edukacja w społeczeństwie opartym na nowoczesnych technologiach cyfrowych, wymaga zmiany paradygmatu dydaktycznego, umożliwiającego realizację procesu dydaktycznego w formie online. Konstrukcja programu studiów oparta na profilu praktycznym pozwala spojrzeć na problematykę edukacji informatycznej z perspektywy codziennych wyzwań, przed jakimi staje obecnie szkoła, nauczyciel i rodzic. Studia na wspomnianej specjalności dedykowane są przede wszystkim absolwentom kierunku Informatyka oraz tym wszystkim, którzy w pracy zawodowej, nauczyciela, pedagoga, wychowawcy, chcą wykorzystywać najnowsze zdobycze technologii informatycznych.

Program studiów w ramach specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

 • Technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu
 • Elementy  e-nauczania.
 • Dydaktyka i metodyka  informatyki i edukacji informatycznej.
 • Zarządzanie i administrowanie pracownią komputerową.
 • Wybrane zagadnienia robotyki w nauczaniu.
 • Dydaktyka ogólna
 • Uzależnienia behawioralne
 • Psychologia osobowości
 • Techniki pracy grupowej
 • Trening komunikacji interpersonalnej
 • Pedagogika pracy
 • Andragogika

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności będą przygotowani do podjęcia pracy, jako nauczyciele informatyki we wszystkich typach szkół. Po ukończeniu studiów na tej specjalności można znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowych, pracowniach komputerowych, świetlicach, punktach dostępu do platform zdalnego nauczania. Dzięki kompetencjom miękkim zdobytym w trakcie studiów, ich absolwenci mogą podjąć pracę w organizacjach pozarządowych świadczących usługi edukacyjne z wykorzystaniem platform zdalnego nauczania. Ukończenie studiów pozwoli również podjąć pracę w sektorze usług informatycznych, w których umiejętności wychowawcze i kompetencje pedagogiczne pozwolą na budowanie dobrych relacji w zespole pracowników i kontrahentów.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content