wsh logo

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Studenci specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna w czasie studiów zdobędą wiedzę i umiejętności służące badaniu potrzeb rozwojowych i wychowawczych człowieka na każdym etapie życia. Ponadto zostaną przygotowani do diagnozowania sytuacji wychowawczych i opiekuńczych oraz dostosowywania metod pracy wychowawczej do zdiagnozowanych potrzeb dzieci. 

W trakcie nauki studenci zdobędą rzetelną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną niezbędną do pracy w szkołach, przedszkolach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto poznają m.in. teoretyczne i praktyczne aspekty pracy pedagoga w edukacji i pomocy społecznej, prawne i organizacyjne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w różnorodnych środowiskach czy skuteczne metody terapii pedagogicznej. Zdobędą również kwalifikacje niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupą z uwzględnieniem rodzaju dysfunkcji i patologii społecznej.

Program studiów skoncentrowany jest na rozwijaniu odpowiednich kompetencji zawodowych, a obok wiedzy teoretycznej i praktycznej studenci będą doskonalić także umiejętności w obszarze działań diagnostycznych, stymulujących i terapeutycznych, identyfikacji problemów i zadań w zakresie wychowania i opieki, planowania i prowadzenia działań profilaktycznych i terapeutycznych jak również diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

  • Współczesne kierunki rozwoju zjawisk patologii społecznych i ich profilaktyki
  • Metodyka pracy opiekuńczo– wychowawczej z grupą z uwzględnieniem rodzaju dysfunkcji i patologii społecznej
  • Metody pracy w terapii zajęciowej – ewaluacja rehabilitacji w terapii zajęciowej
  • Planowanie i programowanie procesu terapii zajęciowej oraz stosowanie odpowiednich form terapii w zależności od potrzeb i możliwości beneficjenta

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych, instytucjach pomocy i opieki społecznej, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie i ośrodkach szkolno-wychowawczych, w szkołach, domach pomocy społecznej jako wychowawcy, lub doradcy. Mogą również pracować jako kuratorzy sądowi.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content