wsh logo

PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ

KONCEPCJA STUDIÓW

Celem studiów na specjalności psychoprofilaktyka uzależnień, jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami osobowościowymi i determinantami społecznymi mającymi wpływ na sięganie przez człowieka po substancje uzależniające. Ukończenie studiów pozwoli na zdobycie nowoczesnej wiedzy w zakresie fizjologicznych, psychologicznych i społecznych determinantów uzależnień. Studenci tej specjalności zyskają umiejętności w zakresie diagnozowania i opisu sygnałów powstającego uzależnienia oraz objawy psychofizyczne zażycia substancji psychoaktywnych. Podczas studiów poruszane są zagadnienia związane z uzależnieniem od Internetu, telefonu, gier hazardowych oraz innych współczesnych form uzależnień.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

  • Modele i programy profilaktyki uzależnień
  • Procedury konstruowania programów profilaktycznych
  • Metody terapii uzależnień
  • Psychologia uzależnień
  • Podstawy prawne i organizacyjne działalności profilaktycznej i terapeutycznej

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Celem studiów na specjalności profilaktyka i terapia uzależnień, jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami osobowościowymi i determinantami społecznymi mającymi wpływ na sięganie przez człowieka po substancje uzależniające. Ukończenie studiów pozwoli na zdobycie nowoczesnej wiedzy w zakresie fizjologicznych, psychologicznych i społecznych determinantów uzależnień. Studenci tej specjalności zyskają umiejętności w zakresie diagnozowania i opisu sygnałów powstającego uzależnienia oraz objawy psychofizyczne zażycia substancji psychoaktywnych. Podczas studiów poruszane są zagadnienia związane z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, Internetu, telefonu, gier hazardowych oraz innych współczesnych form uzależnień.

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content