wsh logo

PYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE PORADNICTWO RODZINNE

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Studia na specjalności Psychologiczno-pedagogiczne poradnictwo rodzinne skierowane są do osób zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką rodziny. Celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę i narzędzia psychologiczne, niezbędne do pracy zawodowej z zakresu poradnictwa psychologicznego rodzinom i małżeństwom oraz diagnostyki różnego typu zaburzeń. Studenci zdobędą także umiejętności niezbędne do współpracy z instytucjami wspierającymi rodzinę. Absolwenci powyższej specjalności zdobędą odpowiednie kompetencje do organizowania i realizacji form pomocowych na różnych płaszczyznach działań: edukacyjnej, społecznej oraz rodzinnej.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

  • Metody pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Indywidualne Programy Terapii Dziecka z niepełnosprawnościami
  • Aktywizacja i wsparcie rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content