wsh logo

PSYCHODIETETYKA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Studenci podczas studiów na specjalności psychodietetyka, poznają teoretyczne i praktyczne aspekty. związane z odżywianiem. Studenci poznają metody wspomagania  zmian w obszarze psychodietetyki w odniesieniu do wybranych grup, takich jak młodzież i dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby otyłe. Podczas studiów studenci zdobędą najnowszą wiedzę na temat chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem, takich jak na przykład: miażdżyca, cukrzyca, anoreksja, bulimia i inne zaburzenia odżywiania. Specjalność psychodietetyka dostarcza wiedzy w zakresie modyfikowania niepożądanych zachowań człowieka w kierunku zdrowego stylu życia, właściwej diety i jej wpływu na stan psychiczny i poczucie szczęścia.  Studia w ramach tej specjalności prowadzone są w oparciu o profil praktyczny, co stanowi gwarancję zdobycia praktycznych umiejętności w pracy z ludźmi zainteresowanymi problematyką odżywiania i zachowania zdrowia psychicznego, wiązanego ze zdrowym stylem życia. Celem kształcenia na wspomnianej specjalności, jest przygotowanie do pracy w obszarze zdrowia człowieka, postrzeganego zarówno w perspektywie fizyczności jak i sfery emocjonalnej. Ukończenie studiów wyposaży absolwenta w wiedzę, która pozwoli na opisywanie i wyjaśnianie postaw ludzkich w kontekście odżywiania. Warto podkreślić, że program studiów obejmuje obok wiedzy psychologicznej, szerokie i kompetencje zawodowe i społeczne.

Program studiów w ramach specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

 • Psychologia osobowości
 • Psychologia kliniczna
 • Wprowadzenie do psychodietetyki.
 • Zachowania prozdrowotne w ujęciu psychologicznym
 • Psychologiczne aspekty chorób somatycznych
 • Psychologia zdrowia w medycynie pozapsychiatrycznej
 • Psychologia odchudzania.
 • Zastosowanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w psychodietetyce
 • Zaburzenia odżywiania – aspekt psychologiczny
 • Regulacja emocji a zachowania żywieniowe
 • Zastosowanie dialogu motywującego w psychodietetyce
 • Wprowadzenie do psychosomatyki
 • Zachowania prozdrowotne.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności psychodietetyka będą przygotowani do podjęcia pracy w placówkach współdziałających z żywieniem publicznym, w firmach promujących zdrowy styl życia i rozwój osobisty oparty na różnych formach diety. Osoby kończące tę specjalność będą mogły wspierać pracę profesjonalnej kadry w klubach fitness oraz placówkach rehabilitacyjnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej, czy ośrodkach sportowych. Absolwenci tej specjalności będą wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na zaangażowanie w pracę ośrodków wypoczynkowych, pracę grup wakacyjnego wypoczynku, obiektów rekreacyjnych. Ukończone studia na tej specjalności pozwolą absolwentom znaleźć swoje miejsce w działaniach organizacji przeciwdziałających problemom związanym z otyłością, anoreksją i innymi zaburzeniami zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content