wsh logo

PSYCHOLOGIA BIZNESU I ZARZĄDZANIA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Współczesny rynek usług biznesowych, sektor pracy  i przedsiębiorczości wymaga od kadry zarządzającej wielu kluczowych kompetencji dotyczących funkcjonowania człowieka relacji z klientem, podejmowania decyzji, systemów motywowania, wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Trudno sobie wyobrazić właściwe funkcjonowanie nowoczesnej kadry zarządzającej bez znajomości psychologii, umiejętności posługiwania się mechanizmami wpływu społecznego, kompetencji w zakresie psychologii relacji. Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę w zakresie kreatywności, twórczego i przedsiębiorczego myślenia, umiejętność wychodzenia ponad schematy myślowe i ograniczenia osobowościowe. Celem zajęć jest ukształtowanie kompetencji zarządzania zespołem poprzez umiejętne relacje interpersonalne, posługiwanie się komunikacją bez barier w procesie rekrutacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Studia obejmują zagadnienia dotyczące m.in.:

 • podstaw psychologii
 • psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu na ludzi
 • psychologia stresu
 • psychologii zarządzania
 • psychologii rozwiązywania konfliktów
 • psychologii sprzedaży
 • psychologia zachowań grupowych
 • psychologii zachowań konsumenckich i psychologii reklamy
 • technik negocjacyjnych opartych na najnowszych odkryciach neuronauki.
 • teorii manipulacji i perswazji oraz sposobów ochrony przed nimi
 • psychologii HR i PR
 • coachingu
 • psychologii emocji i motywacji
 • psychologii relacji
 • techniki pracy grupowej
 • techniki pracy indywidualnej

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności psychologia biznesu zarządzania, mogą znaleźć pracę w firmach nowoczesnych środowiskach biznesowych, zespołach rekrutacyjnych. Elementy wiedzy i kwalifikacje uzyskane w ramach tej specjalności pozwolą w sposób nowoczesny, kreatywny i dynamiczny budować relacje w zespołach pracowniczych. Zdobyte umiejętności pozwolą absolwentom tej specjalności odnaleźć się na rynku firm szkoleniowych, coachingowych, doradczych. Psychologia biznesu i zarządzania pozwoli budować własne techniki sprzedażowe, budować relacje z klientem, skutecznie prowadzić negocjacje i rozwiązywać spory pomiędzy klientami, czy pracownikami.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content